Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU (CTD) – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TRUYỀN THÔNG (ICTU)

 • Địa chỉ: đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
 • Văn phòng 1: phòng 101, nhà C6  |  Văn phòng 2: tại cổng chính của Trường
 • Hotline: 0869 34 35 39 – 0828 233 234
 • Email:
  trungtamdaotaotnc@gmail.com | trungtamdaotaotnc@ictu.edu.vn
 • Website:
  http://daotaotheonhucau.tnu.vn | http://ctd.ictu.edu.vn
 • Fanpage:
  https://www.facebook.com/trungtamdaotaotheonhucau