Chuyên mục: Việc làm

Thông tin kỹ sư Nhật Bản

Những điều cần biết khi tham gia chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN Hiện nay, để có

Chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản – Miễn phí xuất cảnh

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (Chương trình hợp tác giữa CTD – ICTU và